Wilson Service & Onderhoud respecteert in haar activiteiten uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn, daarom hebben wij soms uw persoonlijke gegevens nodig om onze dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen.

Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is daarbij niet alleen in uw belang maar ook in het belang van Wilson Service & Onderhoud zelf. Wilson Service & Onderhoud volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie. Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door Wilson Service & Onderhoud, de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet verkocht aan derden.

Privacygegevens

Opgeslagen gegevens betreffen de gegevens die door u aan ons verstrekt worden en gegevens over het bezoek aan onze website. U kunt hierbij denken aan:

  • Afname van onze diensten: ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten worden de persoonsgegevens die u verstrekt door ons verwerkt. Bijvoorbeeld NAW-gegevens, financiële gegevens, contactgegevens (zoals e-mail en/of telefoonnummer)
  • Gebruik van onze website: de gegevens van het gebruik van onze website, zoals de bezochte pagina’s

Gebruik

Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor:

  • Het ten uitvoer brengen van de met u gesloten overeenkomst, waarbij wij uw gegevens (zoals uw adres en contactgegevens) met dat doel ook aan bv. onderaannemers kunnen verstrekken;
  • Contact opnemen in geval van problemen of vragen rondom een opdracht/aanvraag;
  • Het informeren over nieuwe en/of gewijzigde diensten

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk is, danwel zolang de bewaring door de wet verplicht wordt gesteld.

Uw rechten ten aanzien van uw privacygegevens

  • Recht op inzage: u heeft op ieder moment het recht om informatie bij ons te vragen betreffende uw persoonlijke gegevens
  • Recht op correctie en verwijdering: onjuiste,  incomplete of niet van toepassing zijnde gegevens kunt u middels een verzoek daaromtrent door ons laten wijzigen/verwijderen. Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting
  • recht op overdracht: u kunt ons vragen uw gegevens door te geven aan een andere organisatie/onderneming

Beveiliging van uw gegevens

Middels technische (zoals versleutelen, virusscanner etc.) en organisatorische maatregelen (zoals toegang/inzicht uitsluitend voor bevoegden, niet langer bewaren dan nodig) trachten wij uw persoonlijke gegevens maximaal te beschermen.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden zolang u uw internetbrowser geopend heeft.

Links naar andere sites

De website bevat links naar websites van andere partijen. Wilson Service & Onderhoud draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan vindt u op onze contactpagina alle informatie waarmee u contact met ons kunt opnemen. Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren.

Wilson Service & Onderhoud behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website.

Laatste wijziging was op 9 mei 2018.