De op deze website getoonde informatie wordt door Wilson Service & Onderhoud met zorg samengesteld. Desondanks kan Wilson Service & Onderhoud voor de juistheid en volledigheid daarvan niet instaan. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Wilson Service & Onderhoud aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Hoewel Wilson Service & Onderhoud alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Wilson Service & Onderhoud niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Wilson Service & Onderhoud worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Wilson Service & Onderhoud is uiterst zorgvuldig ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, desondanks kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Wilson Service & Onderhoud worden onderhouden wordt afgewezen.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.